پس از اجرای برنامه، کد شناسه کامپیوتر خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید. کد فعال سازی تا 24 ساعت پس از ارسال برای شما ایمیل/پیامک می گردد.