رفتن به محتوای اصلی
منو

ساختار‌های جمله

ساختار‌های جمله (Four type of sentence Structures) جمله ساده (Simple Sentence) جمله ساده یک فاعل (subject)، فعل (verb) و مفعول (object) دارد. فاعل و مفعول در جمله، اسم (noun) و ضمایر (pronouns) هستند. از یک جمله‌واره غیر وابسته (independent clause)…

ادامه مطلب

زمان حال ساده در انگلیسی

زبان انگلیسی دارای زمان‌ها مختلفی است که هر یک کارایی خاص خود را دارند. در این قسمت به یادگیری کاربرد، ساختار و مثال‌های مرتبط با زمان حال ساده می‌پردازیم. ما برای یادگیری آسان کاربرد ها را در بعضی از زمان…

ادامه مطلب

اسم در زبان انگلیسی

اسم اسم، نام یک شخص، یک مکان، یه چیز، یا یک ایده است. نمونه هایی از اسم شخصStudent = شخصBarbara = مکان، مثل ایالت متحده آمریکاState = مکانCleveland= چیزSofa = ایدهFreedom = انواع اسم‌ اسم عمومی: نام یه دسته از…

ادامه مطلب

انواع جملات در انگلیسی

انواع جملات کامل [Kind of Complete Sentence] جمله خبری  (Declarative Sentence) جمله پرسشی  (Interrogative Sentence) جمله تعجبی (Exclamatory sentence) جمله امری (Imperative Sentence) جمله (Fragment Sentence) 1.        جمله خبری  (Declarative Sentence) جملات خبری جمله ای هستند که خبری را بیان…

ادامه مطلب
برگشت به بالا