مرور رده

گرامر

زمان گذشته ساده در انگلیسی

تعریف زمان گذشته ساده (Past Simple) این زمان برای صحبت درباره عملی که در یک زمان خاص در گذشته پایان یافته است استفاده می شود. نکات مهم در انگلیسی برای درست کردن فرم گذشته افعال با قاعده (Regular verbs) در انتها -ed اضافه…
ادامه مطلب ...

ساختار‌های جمله

ساختار‌های جمله (Four type of sentence Structures) جمله ساده (Simple Sentence) جمله ساده یک فاعل (subject)، فعل (verb) و مفعول (object) دارد. فاعل و مفعول در جمله، اسم (noun) و ضمایر (pronouns) هستند. از یک جمله‌واره غیر…
ادامه مطلب ...

زمان حال ساده در انگلیسی

زبان انگلیسی دارای زمان‌ها مختلفی است که هر یک کارایی خاص خود را دارند. در این قسمت به یادگیری کاربرد، ساختار و مثال‌های مرتبط با زمان حال ساده می‌پردازیم. ما برای یادگیری آسان کاربرد ها را در بعضی از زمان ها به چند دسته تقسیم کرده‌‌ایم تا…
ادامه مطلب ...

اسم در زبان انگلیسی

اسم اسم، نام یک شخص، یک مکان، یه چیز، یا یک ایده است. نمونه هایی از اسم شخصStudent = شخصBarbara = مکان، مثل ایالت متحده آمریکاState = مکانCleveland= چیزSofa = ایدهFreedom = انواع اسم‌ اسم عمومی: نام یه…
ادامه مطلب ...

آشنایی با جمله و اجزای آن

جمله: ما برای اینکه مقصود خودمان را بیان کنیم، باید آن را به صورت جمله بیان می کنیم، و در انتهای جمله، علامت مربوط به جلمه را  می گذاریم. مثال در زبان فارسی: دانشجویان متقاضی تحصیل در خارج نیاز به یادگیری زبان انگلیسی دارند. …
ادامه مطلب ...